El grup de professionals que han fet realitat el web Bcnvial està encapçalat per Daniel Cervera. Explica que fins ara hi havia moltes eines per superar la part teòrica de l’examen de conduir, però no tantes de centrades a superar-ne la part pràctica.

Els usuaris registrats al portal poden obtenir informació de les zones d’examen que hi ha a la ciutat i de les interseccions viàries més problemàtiques. S’obtenen explicacions virtuals de les maniobres, del funcionament de l’examen i dels criteris d’avaluació. També es descriuen els errors més habituals dels aspirants a conductors i ensenyen com evitar-los. El servei és gratuït per a la informació més bàsica, tot i que hi ha l’opció de registrar-s’hi com a usuari prèmium. Aquí l’usuari obté una extensa informació i totes les actualitzacions. Hi ha diverses tarifes que van dels 20 € per a un mes als 35 euros si l’usuari hi vol accedir durant tres mesos.

Segons els promotors, Barcelona presenta una complexitat viària important i el web vol ajudar els nous conductors així com també professors d’autoescola de la ciutat.