A mitjan 2019 es començaran a construir quatre edificis amb 225 habitatges amb dret a superfície i de lloguer social a la plaça de les Glòries. Concretament s’ubicaran a l’illa entre la Gran Via de les Corts Catalanes, el carrer de Los Castillejos i la plaça pròpiament dita. Ara que s’ha aprovat el pla de millora urbana que ho possibilitarà, l’Associació de Veïns Clot – Camp de l’Arpa, un dels quatre barris que comparteixen l’espai, reclama un major percentatge de pisos de lloguer protegit i d’habitatge destinant als veïns dels entorns.

Actualment hi ha el viver d’arbres de la plaça de les Glòries però el proper mandat municipal hi haurà d’haver ja els quatre blocs amb 225 habitatges de protecció oficial que ha aprovat l’Ajuntament que s’hi construiran. La idea inicial del consistori és que aproximadament dos dels edificis es destinin a lloguer social i dos a compra en dret a superfície. L’Associació de Veïns Clot – Camp de l’Arpa reclama que aquest percentatge s’incrementi i que es destinin el màxim dels habitatges possibles a arrendament tenint en compte l’increment de preu dels pisos de lloguer que s’està produint a la ciutat en els darrers anys.

Equipaments als baixos

L’altra demanda dels representats veïnals és que bona part d’aquests nous pisos que es construiran en un solar just davant dels Encants Barcelona Fira de Bellcaire Els Encants siguin per a persones dels quatre barris que hi ha a l’entorn d’on està previst construir els edificis: el Camp de l’Arpa del Clot, el Parc i la Llacuna del Poblenou, el Fort Pienc i la Sagrada Família. Esperen que es compleixi amb escreix el percentatge que es va pactar en el Compromís per Glòries, que era d’entre un 25 i un 50 %. També reclamen que es construeixin equipaments als baixos dels blocs per compensar el retard en la construcció dels equipaments que estan compromesos.