Els centres de formació postobligatòria han duplicat el nombre d’alumnes respecte de fa una dècada. En els centres privats l’augment ha estat del 25 %, i en canvi, a les Escoles d’Adults les matriculacions han caigut. Són dades del primer informe d’educació postobligatòria i pràctiques educatives comunitàries, que a partir d’ara es farà dues vegades l’any i que analitza l’educació postobligatòria i per a adults a la ciutat. L’informe alerta de les desigualtats de l’oferta formativa postobligatòria als diferents districtes i posa l’accent en el creixement de matriculacions d’estudis no reglats. L’autor de l’informe és l’expresident del Grup Municipal d’ICV-EUiA, Ricard Gomà.

L’increment més gran ha estat per a la formació professional, concretament en els cicles formatius de grau superior, que ha tingut un 52 % més de matriculacions respecte a fa 10 anys. L’augment s’ha vist més acusat en els centres privats que no pas en els públics. D’altra banda, el batxillerat és l’opció majoritària, un 74 %, dels qui acaben els estudis obligatoris.

Tant als cicles de grau superior com al batxillerat, les dones són majoria, representen un 54 % de l’alumnat. En canvi, són minoria en els cicles formatius de grau mitjà i els programes de qualificació inicial. Pel que fa els alumnes estrangers, són un terç dels joves d’entre 16 i 18 anys que estan repetint un curs de l’ESO. A les escoles d’adults en són un de cada quatre. Són dades del primer informe Educació postobligatòria i pràctiques educatives comunitàries, que a partir d’ara es farà dues vegades l’any i que analitza l’educació postobligatòria i per a adults a la ciutat.

Diferències per districtes

També remarquen que els districtes tenen una presència desigual de centres de formació professional i deriva, segons l’estudi, en el tipus de formació de la ciutadania d’aquests barris. L’Eixample és el que acumula més oferta, mentre que Sant Andreu o Gràcia no tenen cap centre públic de formació professional. A més, els centres públics de Nou Barris de grau mitjà tenen de mitjana 32 alumnes per classe, mentre que a la resta de districtes n’hi ha 24.