La Fàbrica del Sol

, ubicada dins el Parc  de la Barceloneta, s’ha convertit després d’un any d’obres en un equipament ambiental demostratiu de referència a la ciutat. Així, a la nova coberta energètica de l’edifici, tots els elements contribueixen a la reducció de consums. El terra filtra l’aigua de pluja -que després es reutilitza- i les plaques fotovoltaiques capten l’energia solar.

Aquests són alguns dels canvis que han convertit l’edifici, tal com assegura Frederic Ximeno, comissionat d’Ecologia de l’Ajuntament de Barcelona “en un equipament amb la qualificació energètica A, un certificat d’edificació sostenible que es diu Verde, és edifici amic de la bicicleta i, per tant, demostrem en el propi edifici que es pot en un edifici d’aquestes característiques, antic, obtenir una rehabilitació eficient i sostenible”.

Redistribució de l’espai

Les obres també han servit per redistribuir l’espai. A la planta baixa hi ha l’Ateneu de Fabricació, el Centre de Recursos Ambientals i una exposició permanent que explica com funciona energèticament La Fàbrica del Sol. Frederic Ximeno afirma que “esperem que el comportament sigui neutral en emissions i el màxim d’autosuficient, ho sabrem. El disseny és pensat en aquesta direcció. Un sistema de control intel·ligent, de seguiment de consums i de controls de sistemes de climatització i la idea és que com a mínim es generi la mateixa quantitat d’energia que consumeixi”.

Amb la rehabilitació de La Fàbrica del Sol, aquest edifici s’ha convertit en l’equipament de referència de la ciutat per mostrar com es gestionen de manera eficient els recursos naturals i també és el centre de treball conjunt entre l’Ajuntament i les entitats que promouen actuacions ambientals.