Els pensionistes i jubilats de CCOO, UGT i la Plataforma Unitària de la Gent Gran de Catalunya s’han concentrat davant de la Direcció Provincial de l’Institut Nacional de la Seguretat Social per lliurar 15.000 signatures amb què exigeixen jubilar-se dignament. Volen que la caixa plena de rúbriques sigui entregada a la ministra Fátima Bañez.

L’acció forma part de la campanya estatal amb què s’exigeix un augment de les prestacions que no suposi la pèrdua constant del poder adquisitiu de les persones pensionistes. CCOO i UGT consideren del tot insuficient l’augment del 0,25 % de les pensions per al 2018.

Sindicats, jubilats i pensionistes reclamen que el Govern canviï la seva posició en la Comissió del Pacte de Toledo per garantir la sostenibilitat del sistema públic de pensions. També que es recuperi l’índex de revaloració de les pensions per garantir el manteniment del seu poder adquisitiu durant tot el període de percepció. Una renda mínima estatal, per protegir els aturats de llarga durada i que es troben en una situació de necessitat o les  persones que mai no han tingut una ocupació i en busquen una -majoritàriament joves i dones- és una altra reclamació, juntament amb mesures reals contra la pobresa energètica i l’establiment del bo social per a l’electricitat i el gas.

Remarquen, a més, que qualsevol decisió econòmica o laboral ha de tenir com a prioritat la lluita contra la desigualtat i la pobresa.