Durant aquesta jornada, els operaris han canviat lletra a lletra el nom de l’antic servei pel del nou. L’edifici seguirà al mateix lloc, situat al número 36 del carrer del Doctor Aiguader. A partir d’ara, l’organisme concentrarà cinc serveis i 16 departaments i s’encarregarà no només de la promoció d’habitatge nou, o la gestió de les promocions dels pisos socials, sinó que també servirà per gestionar les ajudes per a la rehabilitació dels pisos privats. Els usuaris també podran obtenir informació sobre l’habitatge privat, la gestió de la demanda d’habitatge públic i a preu assequible, i l’atenció de l’emergència en habitatge. L’oficina també oferirà informació sobre habitatge de segona mà i servirà per detectar pisos buits per mobilitzar-los i convertir-los en lloguer assequible. Els usuaris que ho necessitin podran acostar-se a aquesta oficina per obtenir les ajudes de pagament del lloguer.

exterior edifici institut municipal de l'habitatge

El mercat d’habitatge públic serà més gran

Segons l’Ajuntament, un dels canvis més significatius que es farà amb la concentració de totes les polítiques públiques d’habitatge serà l’ampliació del parc de pisos públics nous. El govern municipal ha promès que durant el període que va del 2021 al 2025 crearan uns 723 pisos a l’any, mentre que el govern anterior, a mans de Xavier Trias, havia construït de mitjana uns 74 habitatges (2011-2015).

La rehabilitació la faran empreses de reinserció

El govern municipal promourà que empreses de reinserció social s’encarreguin de les obres de rehabilitació. Es crearà un concurs públic adreçat a aquest tipus d’empreses, preferentment que siguin petites, i desenvoluparan les reformes vinculades als ajuts adjudicats per a l’interior dels pisos.