D’altra banda, Trilla ha advertit que els grups inversors no tenen sostre econòmic i poden seguir operant. Per això, demana la creació d’un registre de les operacions immobiliàries per tal que l’Ajuntament les pugui conèixer prèviament i tingui marge per fer una contraorferta. La presidenta d’Hàbitat 3 considera que aquesta és l’única mesura possible per frenar els grans grups d’inversió que afecten el preu del lloguer a la ciutat.