La Irene vol fer documentals de natura, i per això primer ha de saber què és la natura i on trobar-la. Així que s’endinsarà a un parc natural a la recerca de respostes i amb la intenció de reconnectar amb el seu entorn més proper, però no li resulta fàcil. A mesura que va coneixent més la natura, s’adona de com de lluny n’és d’ella.