Dues companyies de teatre destacades en l’àmbit internacional mostren obres de gran nivell creades per persones amb discapacitats mentals severes. Los nadie, de Segovia, i Anjali, de Londres, han aconseguit amb el treball sostingut de diverses dècades crear companyies sòlides de gran valor artístic que lluiten per superar els prejudicis dels programadors.