El reporter més roquer, Xavi Dua, visita el Banc del Moviment, on tot el material ortopèdic es pot llogar a preus assequibles.