Fins al segle passat, el Parc Natural de la Serra de Collserola estava replet de masies com la de Can Pujades, Can Castellví o Mas Sauró, que vivien de l’agricultura. Van crear fonts, carboneres i forns de calç per poder viure dels seus propis recursos. En tot el parc podem trobar 10 forns de calç, un prop d’on estava situada la masia de Mas Sauró. Els veïns d’aquest barri han apadrinat el forn per recuperar-lo i tornar-li a donar valor.

Patrimoni del parc i memòria històrica

Segons explica Glòria Arribas, del consorci del Parc de Collserola, encara hi ha molt patrimoni desconegut que s’hauria de recuperar i valorar, però és costós a molts nivells. Per això, busquen participació ciutadana com la de l’Associació de Veïns de Mas Sauró, que és una de les 40 entitats que fa actuacions i col·laboracions al parc. Gràcies a l’ajuda de diverses entitats es recuperaran una vintena de fonts del parc.

De moment, l’Associació de Veïns de Mas Sauró ha fet una primera intervenció per netejar l’espai. A partir d’aquest apadrinament, el consorci comença a fer recerca i investigació i planifica un manteniment o una futura recuperació.

Els forns de calç, precursors del ciment

Els forns de calç de Collserola es van utilitzar fins als anys 60 per fabricar-hi calç, que s’utilitzava en la construcció ―abans que es creés el ciment―i en l’agricultura ―per corregir l’acidesa del sol―. El forn de Mas Sauró es pensa que es va construir sobre els anys 20 i es va construir excavat a la terra. Es va situar prop d’una pedrera, d’on s’extreia pedra calcària que s’apilava a la cúpula del forn, ara desapareguda. La pedra es cremava a 900 ºC durant quatre dies, fins que quedava totalment calcinada i s’hi extreia la calç.