Entre altres serveis, el pla preveia una escola per a persones amb problemes d’autisme,  a més de molts espais verds per oxigenar l’Eixample. La festa veïnal també ha servit per fer una crida contra l’especulació immobiliària que els veïns asseguren que comença a notar-se a la zona, ara revalorada pel tancament de la Model. Durant la festa, els veïns també han pogut visitar les instal·lacions.