De les 106 plagues que afecten la vegetació de la ciutat, la majoria es poden tractar amb tractaments biològics, excepte cinc. En aquests casos, cal emprar productes químics per eliminar-les. Es tracta de la processionària del pi, el tigre del plàtan, l’insecte de les llavors del plàtan, el pugó de liriodendron i el morrut de la palmera.

L’aposta de l’Ajuntament és arraconar els productes químics i sembla que ho està aconseguint. Els resultats dels tractaments naturals són positius i, a més, tenen el valor afegit que no afecten la salut de les persones ni el medi ambient.

Alguns exemples d’aquests mètodes són les trampes de feromones, que atrauen els morruts i hi queden atrapats fins que moren. Un altre és el tractament biològic mitjançant espècies que es mengen o parasiten les plagues. Un altre pas important són els tractaments preventius, com les segues selectives d’herba, que permeten condicionar els entorns dels arbres per reduir les possibilitats que pateixin alguna plaga.