assajos-clinics-vall-hebron

El model d’assajos clínics actual canviarà i evolucionarà cap a un procediment molt més centrat en el pacient de cara al futur. Això és el que pretén la nova plataforma (EU-PEARL) creada per l’Hospital Vall d’Hebron i la farmacèutica Janssen, juntament amb 36 institucions líders a escala mundial. El projecte té un pressupost de 26 milions d’euros, finançats per Innovative Medicines Iniciative. El nou sistema permetrà que, amb un únic protocol, es puguin avaluar simultàniament múltiples tractaments.

Actualment, els assajos clínics testen un únic compost en cada ocasió. Per tant, se n’han de fer molts per aconseguir resultats eficients que serveixin per triar el millor tractament, fet que implica també inversions elevades. A més, el reclutament de participants és complex perquè sovint hi ha molts obstacles i escassa informació. Amb la nova plataforma, les farmacèutiques i els proveïdors d’atenció mèdica podran treballar plegats i oferir un servei d’investigació integrada al pacient. L’objectiu és que es puguin desenvolupar tractaments de manera més ràpida.

Què millora el nou model?

El nou sistema estableix un únic protocol amb flexibilitat per afegir o eliminar línies d’investigació o fàrmacs en un mateix assaig integrat. És un model col·laboratiu i compta amb múltiples empreses. Això permetrà que es puguin testar diferents tractaments simultàniament, de manera que es guanyi temps, es dugui a terme una investigació integrada i es millori l’atenció al pacient.

EU-PEARL se centrarà en una primera fase en quatre malalties: el trastorn depressiu major, la tuberculosi, l’esteatohepatitis no alcohòlica i la neurofibromatosi. Més tard, es pretén que aquest marc de treball serveixi per establir les bases per aplicar el nou mètode a noves malalties.