Les vacunes de la covid basades en ARN missatger, és a dir, Pfizer BioNTech i Moderna, es poden tornar a congelar sense que perdin la capacitat d’immunitzar contra la malaltia del coronavirus, segons un estudi liderat per l’Hospital del Mar i la Universitat Pompeu Fabra. La investigació s’ha publicat a la revista ‘Vaccines’ i, segons els científics, pot suposar un pas molt important per impulsar la vacunació a tot el món, especialment als països més pobres.

La principal qüestió sobre aquest descobriment és que això facilita la manipulació i el transport dels vaccins ja preparats i permet reduir la infraestructura necessària.

Vaccins congelats durant un mes

Per comprovar si les vacunes de Pfizer i Moderna es poden tornar a congelar després que s’hagin preparat les xeringues per a la punxada, els investigadors van utilitzar restes descartades a centres de vacunació que havien estat manipulades seguint el protocol establert. Aquests vaccins es van administrar a ratolins de laboratori seguint tres models diferents: una part es va injectar seguint les condicions habituals i recomanades pels fabricants; una altra es va congelar a -20 ºC durant un mes, abans de punxar-la als ratolins; per acabar, un tercer grup es va congelar a -80 ºC també durant un mes abans d’injectar-les.

En tots els casos, els animals van desenvolupar la mateixa resposta immunitària contra la covid, sense efectes secundaris.

La manipulació i la tornada a congelar de les vacunes no degrada l’ARN missatger, i les seves qualitats són les mateixes en les tres condicions d’experimentació avaluades
Giulana Magri, coautora de l’estudi
Investigadors de l’Hospital del Mar que han participat en l’estudi

Evitar la pèrdua de vacunes per la caducitat

Segons càlculs de l’Organització Mundial de la Salut, només a Europa i al Japó s’han perdut 240 milions de dosis i una part de les enviades als països en desenvolupament dins la iniciativa COVAX no s’han pogut aprofitar per problemes de caducitat. Això ha provocat grans desigualtats en la cobertura vacunal que, en els països desenvolupats frega el 70 %, mentre als menys afavorits no supera el 12 %.

Tornar a congelar les vacunes pot ser un avenç enorme, perquè permet maximitzar la potencialitat de tots els vials reconstituïts i minimitzar-ne el malbaratament
Santi Grau, coautor de l’estudi

L’opció de tornar a congelar els vials una vegada preparats pot permetre realitzar la manipulació de les vacunes al país emissor, congelar les xeringues, i enviar-les perquè s’utilitzin immediatament sense necessitat d’una gran infraestructura per fer-ho. Això facilitaria les campanyes de vacunació als països de rendes més baixes i també pot facilitar la distribució a àrees rurals. Segons l’estudi la vacuna pot estar congelada un mes.

Transport a temperatura ambient durant 3 hores

L’equip que ha desenvolupat aquest treball va demostrar en un treball anterior que aquestes vacunes, preparades prèviament en xeringues per ser administrades, es poden transportar a temperatura ambient i amb unes condicions màximes de seguretat durant tres hores.