A tot el país seran 66.520 alumnes de 4t d’ESO els que s’examinaran de les competències bàsiques en llengua catalana, llengua castellana, llengua estrangera i matemàtiques. Els estudiants de la Val d’Aran també passaran l’examen de llengua aranesa.

En català , castellà i aranès, hi haurà dos textos per examinar la comprensió lectora i una redacció per avaluar l’expressió escrita. Es vol saber si l’alumnat comprèn el que llegeix, si s’expressa amb claredat, així com el vocabulari i la coherència i adequació en la redacció. En llengua estrangera, també hi ha dos textos de comprensió escrita, una redacció i dos textos de comprensió oral. La prova de matemàtiques té exercicis de numeració i càlcul, de relacions i canvi, d’espai, forma i mesura, d’estadística i atzar. L’objectiu és que l’alumne pugui resoldre problemes semblants als que es troba durant la vida quotidiana.

És el quart any que Ensenyament organitza aquests exàmens que, tot i no tenir valor d’avaluació als expedients dels estudiants, serveixen per fer un diagnòstic del nivell educatiu a l’hora d’acabar l’ensenyament obligatori i comprovar l’assoliment de competències. En total, les proves es faran a 1.044 centres del país, tant públics com privats, que coneixeran els resultats a partir del 7 d’abril.

Per aquest any, s’han organitzat 60 comissions per fer la gestió i la correcció de les proves, que dissenya el Consell Superior d’Avaluació del Sistema Educatiu. 2.352 professors faran d’aplicadors i d’aquests, 993 també faran de correctors, que, a més, vetllaran pel funcionament correcte de tot el procés.

Una de les novetats d’enguany es que, tal i com es va fer en les proves de 6è de Primària, s’afegirà un full adjunt per a respondre les preguntes tancades i l’alumnat amb TDAH i dislèxia, tindrà fins a un quart d’hora més per a realitzar cadascuna de les proves.