CARLOS MACIAS, portaveu de la PAH "A la ciutat de Barcelona hi havia el 2011 a Barcelona 88.000 pisos buits. Demanem que hi hagi un compromís real de fer un cens amb criteris que ens permetin detectar tots aquests pisos de la ciutat que estan buits i que comencem a donar resposta a la situació d'emergència que estem vivint. Si no, no farem res més que més i més famílies visquin en precari amb l'ocupació."

Segons el portaveu de la PAH, Carlos Macías, a Barcelona hi havia el 2011 88.000 pisos buits. L’entitat demana, per tant, que hi hagi un compromís “real” de fer un cens “amb criteris” que  permetin detectar tots aquests pisos que estan buits, i que “es comenci a donar resposta a la situació d’emergència” que es viu, diu, a la ciutat. “Si no -afegeix-, més i més famílies viuran en precari amb l’ocupació” d’habitatges.