Són l'Institut les Corts, la conselleria de Salut i l'Arxiu de la Diputació. Fa més de 60 anys aquests edificis tenien usos ben diferents. La Diputació va comprar la finca de Can Cavaller i tot aquest recinte es va convertir en la Casa Provincial de la Maternitat. FINA SOLÀ, directora de l'Arxiu de la Diputació "Es va construir un espai amb condicions higièniques adequades. Es va fer un sistema de pavellons aïllats que ajudaven que hi hagués menys epidèmies." Estava dividida en dues parts. La sud es dedicava a l'acolliment de nens. Hi havia el pavelló Ave Maria, per als nens desmamats, i un pavelló de lactància. NÚRIA MIRÓ, tècnica de l'Arxiu de la Diputació "Aquí tenim una imatge de la preparació de biberons. Deu ser entre 1910 i 1920." També disposaven de cuina, bugaderia, dos pavellons d'infecciosos i un dipòsit de cadàvers. Posteriorment es va construir la part nord, dedicada a la maternitat. El 1925 es va aixecar aquest pavelló, el rosa, perquè les mares solteres donessin a llum, i 17 anys més tard, el blau, per a les casades. El 1985 la Diputació va aprovar un pla de remodelació per rehabilitar el recinte i el 1996 els jardins es van obrir als veïns. FINA SOLÀ, directora de l'Arxiu de la Diputació "Els veïns de les Corts ho coneixen i vénen molt. És un pulmó verd. Un espai per caminar, jugar... hi ha molta botànica, ocells..." L'activitat de la Maternitat ha canviat molt, però se'n conserva l'aspecte original i les façanes continuen gairebé intactes. Són alguns dels vestigis que ens recorden l'origen d'aquests jardins al bell mig de les Corts.

Hi havia un pavelló per a nens desmamats, un de lactància i el recinte tenia també cuina i bugaderia. A la part nord hi havia el pavelló rosa, per tal que les mares solteres donessin a llum, i el pavelló blau, per a les casades. Actualment es conserven els edificis, però tenen altres usos. Entre d’altres, ara els ocupen l’Institut de les Corts, el Departament de Salut de la Generalitat o l’Arxiu de la Diputació.