Els Serveis Tècnics de l’Ajuntament van inspeccionar la botiga del Barça de Nike per revisar la llicència que s’havia demanat i van indicar a l’empresa gestora que la normativa no permetia obrir un comerç en aquell espai. Per això, van reclamar que tornessin a presentar la documentació sota l’epígraf correcte -de museu amb activitat complementària- i, si era necessari, adaptar el local. En aquest sentit, el consistori recorda que segons la normativa l’espai destinat a botiga haurà de ser inferior a l’activitat principal, que és la de museu.

L’Ajuntament va notificar als promotors que el 4 de desembre faria efectiu el precintament de l’activitat per incompliment de llicència però l’empresa ha tancat dos dies abans i quatre mesos després de l’obertura. Els veïns havien denunciat diverses vegades la situació del comerç, que consideraven “il·legal”, i consideren que el tancament és fruit de la pressió veïnal.