És el quart centre de distribució solidària d'aliments que ha entrat en funcionament a la ciutat en els últims mesos. És un espai que vol emular la compra al supermercat mitjançant aquest sistema de punts. Una modalitat que permet eradicar les cues al carrer i dignificar la recollida d'aliments als 2.500 usuaris que rep cada mes. SATURNINO RODRÍGUEZ, mossèn de la Parròquia de Sant Josep Oriol "Què ens agradaria a nosaltres si estéssim en aquesta situació? Doncs no ser una exposició per als altres, ser discrets, i això és el que intenta el DISA." XAVIER TRIAS, alcalde de Barcelona "L'Ajuntament vol col·laborar amb el tercer sector perquè multiplica els recursos." Aquest any l'Ajuntament ha destinat 19 milions d'euros en ajuts alimentaris, un 33% més que el 2013. S'ha consolidat la Targeta Barcelona Solidària, la nova eina per donar ajuts econòmics per alimentació. En l'últim any se n'han repartit més de dues mil i s'han destinat 780.000 euros. Pel que fa a les beques menjador, el consistori ha aportat més de 8 milions d'euros per tal de cobrir el 100% de les sol·licituds. I han doblat el pressupost dels berenars nutritius, als quals s'ha destinat mig milió d'euros. Dels 17 menjadors socials que disposa l'Ajuntament, aquest 2014 hi ha aportat gairebé 4 milions d'euros per donar servei a 1.500 persones diàries.

Aquest 2014 l’Ajuntament ha destinat 19 milions d’euros en ajuts alimentaris, un 33% més que el 2013. El gruix del pressupost, 8,1 milions d’euros, va dedicat a les beques menjador per tal de garantir la cobertura a totes les sol·licituds. Una altra partida que també s’ha hagut d’ampliar ha estat la dels berenars nutritius, que ha passat dels 250.000 euros de 2013, a 543.306 euros aquest any.

A més, s’ha consolidat la iniciativa de la Targeta Barcelona Solidària, la nova eina per donar ajuts econòmics per alimentació. Des del setembre de 2013 fins al mes d’octubre d’aquest any se n’han repartit 2.339 i s’han destinat 781.280 euros. I dels 17 menjadors socials que disposa l’Ajuntament, aquest 2014 hi ha aportat gairebé 4 milions d’euros per donar servei a 1.500 persones diàries.

A banda de totes aquestes ajudes directes, l’Ajuntament també ha col·laborat amb les entitats del tercer sector, com Càritas, Creu Roja o el el Banc dels Aliments, mitjançant convenis i subvencions destinats a garantir la cobertura alimentària. Una partida a la qual s’hi ha destinat 768.115 euros.

Centres de Distribució Solidària d’Aliments

Una d’aquestes subvencions ha anat destinada al Centre de Distribució Solidària d’Aliments del carrer del Comte d’Urgell, a l’Eixample, el segon centre DISA que s’obre al districte i el quart que guanya la ciutat. En aquest cas l’Ajuntament ha invertit diners per rehabilitar l’espai i convertir-lo en un nou centre de repartiment d’aliments que pretén canviar el model d’economat, dignificar les persones que reben l’ajut i eradicar les cues al carrer.