El sorteig és un procediment necessari en aquelles escoles que reben més peticions de preinscripció de les places que tenen disponibles. El Departament d’Ensenyament atorga un número aleatori a cada sol·licitud de preinscripció i el sorteig determina a partir de quin número es concedeixen les places.

El resultat es pot consultar a través de la web del Consorci d’Educació de Barcelona. Les famílies disposen ara de dos dies per presentar reclamacions a la plaça assignada en primer moment. Amb les al·legacions resoltes, d’aquí una setmana es publicarà la relació de sol·licituds definitiva. Finalment, el 12 de maig es donaran a conèixer les llistes d’alumnes admesos.