Cursos d'alfabetització en castellà o català. Aquest és un dels programes que es fan a la Fundació Servei Solidari. L'entitat, ubicada al Raval, creu que sense l'aprenentatge de l'idioma del país d'acollida difícilment es pot aconseguir la inserció social. ALBERT FRANCOLÍ, responsable de Recicla cultura "Per sentir-se autònom és conèixer la llengua, és poder-la parlar, poder-la entendre, poder llegir-la i poder-la escriure, i nosaltres a Servei Solidari el que fem és totes aquestes activitats d'acollida sociolingüística." Els usuaris normalment vénen derivats de diferents entitats socials del barri, però n'hi ha d'altres, com l'Abdul o en Torikul, que ho fan perquè familiars o amics els n'han parlat. ABDUL KOYES, usuari "Yo vivo aquí, mi amigo, él me pasó escuela, Servei Solidari, muy bueno, tú hablas español, lengua rápido." TORIKUL ISLAM, usuari "Antes mi hermano leer aquí, escribir, él decir esto buena escuela y después yo matricular aquí." No hi ha un perfil d'usuari concret ja que hi ha qui té estudis superiors o d'altres que no saben ni llegir ni escriure l'idioma del país d'origen. Els cursos són trimestrals i els imparteixen professors voluntaris. ENRIC SÀRRIES, coordinador de voluntaris "No és només allò que dius ensenyar a llegir i a escriure, tot i que la paraula 'alfabetització' sembla que és això, sinó que és una cosa bastant més àmplia. Alfabetització és un procés que intenta donar seguretat a la persona." Donar les eines per a la capacitació lingüística té, des de fa quatre anys, una cita cada Sant Jordi. Es tracta de la campanya Recicla cultura, que s'ha convertit en l'aparador de la feina que es fa a Servei Solidari.

Saber llegir i escriure és una peça clau per al desenvolupament personal. Aquesta premissa és encara més evident quan es tracta de persones que per diferents motius han d’emigrar i arriben a un nou país sense conèixer-ne l’idioma.

Des de fa quatre anys, la Fundació Servei Solidari, té una cita per Sant Jordi. Durant aquesta diada es recullen llibres que persones anònimes entreguen i així la fundació recapta fons per continuar amb l’alfabetització.

Servei Solidari es va fundar el 1993 amb el suport de l’Escola Pia de Catalunya. En el seu origen era una organització pensada com un punt de trobada i sensibilització d’exalumnes d’aquesta institució educativa i universitaris. A partir de 2002, però, les noves circumstàncies socials, derivades de les fortes onades migratòries que es donen a la societat catalana, van obrir noves necessitats. En aquell moment, Servei Solidari va evolucionar cap a una intervenció amb el col·lectiu de persones migrades a través d’accions de suport a l’emprenedoria, i l’ensenyament de llengües.

El 2006 es va constituir la Fundació privada Servei Solidari per la Inclusió Social. Programes i equip professional van passar a aquesta nova entitat i se’n va iniciar un de nou: Pont Jove, adreçat a joves extutelats, que ofereix habitatge i suport educatiu.