(ACN) La Sindicatura de Greuges de Barcelona ha iniciat una actuació d’ofici davant del fet que l’Ajuntament modifiqués una convocatòria de subvencions el mateix dia que acabava el termini de presentació de sol·licituds. En un comunicat, ha avalat la modificació de la convocatòria, destinada a projectes, activitats i serveis de districte i ciutat en l’àmbit d’esports, però ha reclamat que s’ampliï el termini per presentar les sol·licituds per preservar el principi de seguretat jurídica.

El canvi es va aprovar el 25 de gener en el marc de la Comissió de Govern, últim dia de presentació de sol·licituds, i per això els interessats “no van tenir marge de maniobra” per esmenar les seves peticions.

La modificació permet ampliar projectes

La raó de la modificació era ampliar les possibilitats de presentació de projectes. En concret, la redacció inicial només preveia la possibilitat de presentar un únic projecte per a tots els programes de districte. En canvi, la nova redacció permet presentar fins a sis projectes, un per a cadascun dels programes de districte. Per la Sindicatura, la modificació és “substancial” i per això reclama ampliar el termini de sol·licituds. Davant d’aquesta situació, ha iniciat una actuació d’ofici per veure si s’han afectat els drets dels ciutadans.

Disseny diferenciat per als projectes de petit format

D’altra banda, ha informat que diverses entitats i associacions de petit format s’han dirigit a la Sindicatura per manifestar la percepció d’un empitjorament progressiu en la tramitació de subvencions de la convocatòria general per a projectes, activitats i serveis de districte i de ciutat.

La Sindicatura ha analitzat el procediment de tramitació de subvencions i veu correcte que el consistori hagi escollit el sistema estàndard de control més rigorós. Tot i això, des de la defensoria s’ha apel·lat a una reflexió sobre si aquest esquema és l’idoni per a projectes més modestos que impulsin les entitats de petit format. A més, amb un programa diferenciat i més petit es podria resoldre abans. Ha recomanat també la possibilitat d’incrementar fins al 80 % els ajuts.