LAIA ORTIZ, tinenta d'alcalde de Drets Socials "Volem treballadors que puguin fer de treballadores socials, que puguin fer d'educadores socials i que no siguin, com ells mateixos a vegades es defineixen, una repartidora o una màquina de repartir ajuts."

La tinenta d’alcalde de Drets Socials ha anunciat la incorporació de manera imminent de 41 professionals, que es distribuiran en aquells serveis amb major pressió assistencial. Laia Ortiz ha insistit que “volem professionals que puguin fer de treballadors i educadors socials i que no siguin, com ells mateixos a vegades es defineixen, una repartidora o una màquina de repartir ajuts”. Ortiz també ha anunciat que, dins d’aquest pla anomenat Impulsem, s’obrirà un procés participatiu en què els ciutadans podran exposar les seves necessitats a l’hora de ser atesos pels serveis socials.

A més, la tinenta d’alcalde de Drets Socials ha denunciat que el contracte programa signat amb la Generalitat el 2012 no preveu una dotació pressupostària suficient per afrontar les necessitats de la ciutat. Assegura que l’executiu català hauria d’assumir el 67% del cost dels professionals i, en canvi, només es fa càrrec del 50 %, cosa que suposa per a l’Ajuntament una despesa addicional de 3,5 milions d’euros.