(ACN) El Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) ha conclòs en una sentència feta pública aquest dijous que una comunitat de veïns pot vetar els pisos turístics a la finca mitjançant un canvi dels estatuts, sempre que els habitatges no tinguessin un ús turístic abans d’aquesta decisió. Així, la Sala Civil del TSJC ha avalat que una comunitat de propietaris pot canviar els estatuts per prohibir els pisos turístics, si s’adopta amb el quòrum que estableix la llei (4/5 parts). Alhora, l’alt tribunal ha afegit que aquesta modificació no pot afectar el propietari que va adquirir el seu pis sense cap restricció d’ús, disposa d’una llicència aprovada i va votar en contra de l’acord per vetar els pisos turístics.
El TSJC ha arribat a aquesta conclusió en una demanda interposada per la propietària d’un dels pisos contra la comunitat de propietaris, que va prohibir l’ús turístic dels pisos de l’immoble. En el cas concret de la sentència, el tribunal ha declarat que l’acord comunitari que prohibia la destinació turística dels pisos és vàlid “per al futur”, però no s’aplica a la propietat de la demandant, que va comprar el pis abans i va votar en contra de la modificació dels estatuts.
La sentència diu també que, en abstracte, no pot afirmar-se que “en tot cas” l’ús turístic d’un habitatge suposi “una activitat molesta que la llei ‘a priori’ no permeti”. Amb tot, la resolució també concreta que si l’existència d’un pis turístic genera “greus perjudicis a la comunitat”, els veïns poden exercitar les “accions legals oportunes” per impedir aquesta activitat.
(Redacció)

Reduir el consens necessari per canviar els estatuts

El regidor de Turisme, Comerç i Mercats, Agustí Colom, s’ha mostrat partidari de reduir el consens necessari a 3/5 parts per canviar els estatuts. També ha destacat que aquesta via pot comportar dificultats perquè moltes comunitats no tenen estatuts. Per això, s’ha mostrat partidari de “processos més àgils com acords de comunitat que pugin resoldre aquesta situació”.