(ACN/Redacció) Les polítiques educatives dels últims anys ja es noten a la ciutat de Barcelona, on hi ha un 9 % de centres segregats, segons dades del Consorci d’Educació de Barcelona que ha avançat ‘La Vanguardia’ i ha confirmat l’ACN. Aquesta xifra està molt per sota del 17 % català, segons la Fundació Bofill. Això vol dir que a la ciutat hi ha uns 35 centres educatius que concentren alumnes amb més vulnerabilitat que la mitjana del barri on està ubicat el centre.

Així, el 87 % dels centres escolars de Barcelona són equilibrats, amb una proporció d’alumnat vulnerable similar a la de la zona. Segons xifres de la Bofill, els centres equilibrats a Catalunya són un 67 % del total, 20 punts per sota de la xifra barcelonina. Es consolida així la tendència dels últims sis anys a la ciutat, en què la segregació ha baixat un 23 % en el primer curs d’educació infantil, un 15,9 % a l’educació primària i un 26,4 % a primer d’ESO, segons xifres de l’últim Informe d’oportunitats educatives a Barcelona.

Barcelona lidera la lluita contra la segregació

Ara fa cinc anys, Barcelona va impulsar un pla de xoc contra la segregació escolar, una iniciativa pionera que es va estendre a la resta de Catalunya poc després i que, segons el Consorci d’Educació, ha permès identificar millor els alumnes en situació de vulnerabilitat i redistribuir-los al territori per evitar la concentració en uns determinats centres. Els alumnes que participen en aquest pla tenen cobertes les despeses bàsiques d’escolarització.

Segons el Consorci d’Educació, el pla de xoc ha permès millorar el rendiment dels estudiants en situació de vulnerabilitat, ja que s’ha reduït la distància entre la nota mitjana total i la dels alumnes vulnerables. El curs 2020-2021 la distància era de 10 punts, mentre que el curs passat va ser de 7,5.