(ACN) Les autoritats nord-americanes han aprovat el primer fàrmac per al fetge gras avançat, el Resmetirom, un medicament els estudis a l’entorn del qual determinen que redueix la presència de greix, inflamació, dany cel·lular i fibrosi al fetge. L’Administració d’Aliments i Medecines (FDA per les sigles en anglès) ha pres la decisió a partir d’un assaig clínic internacional que ha comptat amb la participació de l’Hospital Vall d’Hebron. L’assaig obre també la porta a l’aprovació de la medecina a Europa durant els propers mesos. Segons indica el Vall d’Hebron, aproximadament una de cada tres persones adultes té fetge gras metabòlic, una malaltia que pot conduir a fibrosi hepàtica i mal funcionament de l’òrgan.

Aquesta malaltia es produeix per l’acumulació de greix al fetge, que pot provocar que deixi de funcionar de manera correcta. Resultats preliminars de l’assaig clínic internacional en què ha participat el Vall d’Hebron mostren que el fàrmac és capaç de reduir els danys en pacient amb la fase més avançada de la malaltia. L’estudi s’ha publicat a la revista ‘The New England Journal of Medicine’.

Fibrosi hepàtica o complicacions cardiovasculars

El fetge gras és la causa de malaltia hepàtica avançada que més ràpidament està incrementant-se globalment, afirmen des del Vall d’Hebron. Aquesta patologia pot generar fibrosi hepàtica, que es relaciona amb complicacions cardiovasculars (infarts i ictus, entre d’altres), càncers no hepàtics i progressió a cirrosi.

El Resmetirom és un fàrmac oral que actua sobre els receptors beta de l’hormona tiroïdal situats a les cèl·lules del fetge i ajuda a regular el metabolisme dels lípids i la glucosa. L’assaig clínic que l’ha testat, de fase III, compta amb la col·laboració de 245 centres de 15 països d’arreu del món.

Estudi amb prop d’un miler de pacients

En l’estudi hi han participat 966 pacients dividits en tres grups: un que va rebre placebo, un altre que va rebre 80 mil·ligrams del medicament i un tercer que en va rebre 100 mil·ligrams. Als pacients se’ls va fer una biòpsia hepàtica a l’inici de l’estudi i un altre un any després d’iniciar el tractament. Es va comprovar que els pacients amb la fase més avançada de fetge gras que prenien el medicament milloraven en entre un 26 i un 30 % dels casos, en comparació del 9,7 % dels que prenien placebo.

Està previst que l’assaig continuï fins que els pacients hagin rebut el tractament durant quatre anys i mig per estudiar-ne l’evolució, inclosa la possible progressió a cirrosi, l’última fase i més greu de la malaltia.