Tres persones amb la cara coberta per una màscara de gas, amb tres avions que les sobrevolen i la paraula “Ruinair”. Aquest és el cartell que ha aparegut en una marquesina d’autobús a l’avinguda del Paral·lel. La imatge s’acompanya amb un missatge que diu “book more turistification” (“reserva més turisme de masses”) i els tres personatges van vestits amb els colors de la companyia aèria Ryanair i la paraula “Ruinair” és també una al·lusió a l’aerolínia.

El cartell fa una crítica al model de turisme de masses i l’impacte que tét en la qualitat de l’aire, la pol·lució i el canvi climàtic.

La imatge també ha aparegut a marquesines d’una altra destinació turística de l’estat espanyol, l’illa de Tenerife, i el signa l’artista urbà Hogre.