La Cambra de Comerç de Barcelona i el Grup de Recerca AQR-Lab de la Universitat de Barcelona han analitzat per primera vegada l’impacte econòmic de les ineficiències que té el sistema actual d’execució de sentències judicials al nostre país. Afirmen que es tracta d’un sistema ineficaç que, segons l’entitat, afecta l’economia i crea inseguretat.

L’informe es fa a través d’una comparativa de països i aporta propostes de millora. Confirma la necessitat de potenciar la cooperació entre tots els agents jurídics i econòmics implicats, i insta que s’apliquin reformes senzilles però que podrien desencallar molts casos, impulsant tribunals especialitzats, simplificant processos o millorant, per exemple, la informació que reben els afectats. També proposen crear una nova figura d’agent d’execucions, que en el cas espanyol podria ser assumida pels procuradors dels tribunals.

Segons l’informe, només es recupera el 21,8 % de l’import econòmic de les sentències, i per tant es deixen d’ingressar al voltant de 5.000 M €. Diu la Cambra que tan sols amb una millora de la taxa d’execució del 35 % es podrien sumar 300 M € al PIB català i crear més de 4.000 llocs de feina.