anells casament

(ACN/Redacció) Les voluntats anticipades han augmentat un 48,8 % el 2022 respecte a l’any anterior, segons les dades del segon Observatori del Col·legi Notarial de Catalunya. En concret, es van tramitar 8.144 documents, enfront els 5.473 del 2021, una xifra que també suposa un 34,4 % més que la mitjana nacional. De fet, del total de voluntats anticipades gestionades l’any passat en l’àmbit espanyol, un 61 % es van autoritzar a Catalunya.

D’altra banda, també s’incrementen els matrimonis davant notari en un 43 % i els registres matrimonials ho fan un 149 %. L’informe atribueix aquestes dades al fet que es compleix el primer aniversari de l’entrada en vigor de la competència notarial per a la tramitació d’aquest tipus d’expedients. Els divorcis, per la seva part, es mantenen constants, amb un increment progressiu i més moderat (6,6 %).

Els préstecs hipotecaris, a la baixa

També s’ha vist un increment de les compravendes en un 3,2 % i els préstecs hipotecaris han augmentat un 9,1 % respecte al 2021, encara que han disminuït notablement en el 4t trimestre del 2022 a conseqüència de les pujades dels tipus d’interès. La constitució de societats també ha disminuït en un 1,3 % respecte a les dades del 2021.