(ACN) El nombre de testaments vitals autoritzats a les notaries catalanes ha passat dels 3.765 que hi havia hagut el juliol del 2021 a 4.542 el març del 2022, un 21 % més. Són xifres que aporta el Col·legi de Notaris de Catalunya quan es compleix el primer aniversari de l’entrada en vigor de la llei de l’eutanàsia. El testament vital, o Document de Voluntats Anticipades, és un document en el qual una persona major d’edat i amb plenes capacitats expressa la seva voluntat sobre aquells tractaments mèdics als quals desitja o no sotmetre’s en fase terminal. El document s’aplica sempre que la persona no es trobi capacitada per expressar la seva voluntat en aquell moment.

Segons dades de l’Observatori Notarial de Catalunya, els notaris catalans van autoritzar 5.473 testaments vitals el 2021, la major xifra dels últims cinc anys. A la demarcació de Barcelona és on se n’han fet més, amb 4.054; seguida de la de Tarragona, amb 620; Girona, amb 578, i la de Lleida, amb 221.

L’any 2022 es manté la tendència a l’alça

Les dades del primer trimestre del 2022 mostren una tendència similar. N’hi ha hagut 2.256 i, segons l’ens col·legial, la tendència es manté a l’alça. Barcelona ocupa la primera posició, amb 1.280, seguida per Tarragona, amb 219, Girona, amb 177 i Lleida, amb 55. Durant el primer trimestre del 2022 el degà del col·legi, José Alberto Marín, ha destacat l’augment d’atencions a persones que recorren al Document de Voluntats Anticipades per recollir la seva voluntat “sobre com ser tractats mèdicament al final de la seva vida”.