com funciona numero desempat preinscripció

Les famílies amb infants que comencin l’escola o l’institut el curs escolar 2024-25 tenen apuntada una data clau: la del sorteig del número de desempat de la preinscripció 2024-25, que es farà el 30 d’abril a les 11 h. Aquesta xifra serveix per desempatar les sol·licituds que tinguin els mateixos punts per accedir a un centre educatiu el curs vinent.

Tot seguit t’expliquem què és el sorteig del número de desempat i com funciona.

Més demanda que oferta de places a Barcelona

A Barcelona, és força habitual que hi hagi més peticions que places disponibles per matricular-se a un centre. I aquí és on el sorteig juga un paper clau per obtenir plaça. La xifra s’assigna automàticament a cada sol·licitud quan es fa la preinscripció. És un número aleatori, personal i intransferible. El 2022 van assignar-se 139.769 números per a les preinscripcions de tot Catalunya i el número que va sortir al sorteig va ser el 1.013.

És a partir d’aquest xifra, i en un ordre creixent, que s’ordenen totes les sol·licituds amb la mateixa puntuació i s’assignen les places. Això vol dir que qui tenia el 1.014 tenia plaça assegurada mentre que el 900 ho tenia molt més difícil.

Altres dates clau de la preinscripció 2024-25

Un cop fet el sorteig i publicat el número de desempat, aquestes seran les dates destacades a partir d’aleshores:

Educació Infantil i Primària

  • Matrícula a educació infantil i primària: 18 al 26 de juny

ESO

  • Matrícula a l’ESO: del 20 al 28 de juny del 2024.