(ACN) L’Associació d’Escoles de Música d’Iniciativa Privada Autoritzades de Catalunya (Emipac) i l’Associació d’Escoles de Dansa Autoritzades han demanat que el programa Tardes educatives de l’Ajuntament de Barcelona prioritzi els centres acreditats per Educació. “En cas que aquests 50 centres no puguin absorbir tota la demanda, llavors sí s’haurien de buscar altres alternatives“, ha comentat Llorenç Domènech, president d’Emipac, que ha remarcat que en qualsevol dels casos aquestes sessions sempre haurien d’anar a càrrec de professionals “titulats i amb una formació específica“.

A favor del projecte, però garantint “l’equitat educativa”

Domènech s’ha mostrat a favor del programa barceloní, però ha manifestat que permetre que qualsevol “tallerista o entitat” pugui impartir classes de dansa o música “va en contra dels principis d’equitat educativa”. En aquest sentit, ha exigit que aquesta demanda quedi recollida en les bases de les Tardes educatives. “Llavors, en funció de la situació en què es trobi cada família, ja es valorarà si pot ser objecte de rebre la subvenció que ofereix l’Ajuntament”, ha apuntat.

El responsable d’Emipac també ha explicat que en la trobada que s’ha celebrat aquest dimarts, els responsables municipals han accedit a retirar del catàleg de Tardes educatives, l’opció que permetia a entitats o persones que fan tallers desenvolupar activitats musicals i de dansa en els centres educatius un cop acaba l’horari lectiu. “Ara només es manté l’opció que aquests programes puguin fer-se a les escoles acreditades o a altres entitats”, ha comentat Domènech, que ha dit que el col·lectiu tampoc està del tot d’acord amb aquesta modificació perquè “no preveu que s’imparteixin de forma prioritària en centres acreditats i no sabem si aquestes entitats tindran professionals especialitzats o no”, ha lamentat.

Un projecte per assegurar les activitats extraescolars

Les Tardes educatives de l’Ajuntament de Barcelona es va crear per assegurar que tots els infants i adolescents de la ciutat d’entre sis i 17 anys poguessin gaudir d‘activitats extraescolars diverses. Segons Domènech, les entitats i escoles interessades en participar-hi han de sol·licitar una habilitació municipal i després indicar quina activitat o proposta volen desenvolupar perquè el consistori valori si s’ajusta a la filosofia i els paràmetres de Tardes educatives. Les famílies que es beneficiïn d’aquest programa poden arribar a percebre ajuts de fins a 300 euros anuals.