El Marcel és un dels 240 opositors que dissabte van fer una part de les proves pràctiques per accedir als Bombers de Barcelona. Aquests dies recopila noms i DNIs dels qui es volen sumar a la instància conjunta per impugnar-la i de moment ja en té 140. Els motius de queixa són tres. El principal: que, segons diuen, no es van aplicar les mateixes normes a totes les aules i, per tant, es van produir greuges comparatius. MARCEL NEBOT, opositor als Bombers de Barcelona "Segons el testador que et toqués, podies aconseguir un o dos punts més, tot depenent de la valoració que aquest testador faci i que hagis tingut menys sort o més sort de l'aula que t'hagi tocat." Una altra de les denúncies és que, malgrat que es tractava d'una pràctica, també hi havia preguntes teòriques, un tipus d'examen que recorden que ja van fer al juliol. El tercer motiu de malestar és que no se'ls va explicar com es puntuaria l'exercici ni quines parts es valoraven més. Per tot plegat, demanen que s'anul·lin els resultats i que el puguin repetir. De moment, en espera que es presenti la reclamació de manera oficial, l'Ajuntament no s'ha pronunciat sobre el tema.

De moment, han començat a recopilar noms i DNI per presentar una instància conjunta a l’Ajuntament, un document que tenen previst lliurar al consistori el proper dimecres. Aquest dilluns al vespre ja hi havia prop de 120 aspirants, dels 240 que van fer la prova, que s’havien adherit a la iniciativa per impugnar l’examen. Malgrat que les queixes no són les mateixes, la situació és semblant a la que ja es va produir l’estiu de 2013 amb les oposicions a la Guàrdia Urbana.

La queixa principal és que en la prova pràctica es van produir greuges comparatius entre els aspirants i que no a totes les aules es van aplicar les mateixes normes. La prova consistia en el muntatge de diversos circuits elèctrics i diuen, per exemple, que mentre que en determinats grups es van suspendre directament els projectes en què hi havia algun cable desconnectat, en altres casos sí que se’ls va posar nota.

Una altra de les denúncies d’aquests aspirants als Bombers de Barcelona és que, malgrat que es tractava d’una pràctica, també hi havia preguntes teòriques, un tipus d’examen que consideren que ja van fer al juliol. En aquest cas, sostenen que si ho haguessin sabut s’haurien preparat també per a aquesta part.

El tercer i últim motiu de queixa és que no se’ls va explicar, en començar la prova, com es puntuaria l’exercici. Això els hauria permès, diuen, centrar-se en aquelles parts amb més puntuació i deixar de banda les que podien reportar-los menys nota.

Els aspirants al cos de bombers ja han anunciat que tenen intenció de presentar una instància de manera conjunta a l’Ajuntament aquest dimecres 15 d’octubre i que també en presentaran d’individuals on es detalli el cas concret de cadascú. De moment, en espera que es presenti la reclamació de manera oficial, el consistori no s’ha pronunciat sobre el tema.