Des del punt de vista dels advocats el funcionament de la justícia ha empitjorat respecte de l'any passat. El mal endèmic, diuen, continua sent el col·lapse dels jutjats i la lentitud a l'hora de tancar assumptes. El 2013 es van obrir prop de vuit milions i mig de processos, dels quals només sis milions es van acabar resolent. El cas més greu el trobem als jutjats socials, l'únic àmbit en què han augmentat el nombre de litigis. Aquí es dictaminen, per exemple, les indemnitzacions per acomiadament i el 88% dels assumptes estan pendents de resoldre. Per fer-hi front, els advocats reclamen solucions. Solucions que impliquen, entre d'altres, millores organitzatives i tecnològiques. ORIOL RUSCA, degà de l'Il·lustre Col·legi d'Advocats de Barcelona "Resulta que aquesta administració, essencial per al funcionament de l'Estat i l'única administració amb què pots parar els peus i pots controlar les lleis de l'Estat, encara va amb tampons de goma, fulls de paper i anar passant els papers d'un lloc a l'altre a mà." Un altre problema amb què es topen, diuen, són les taxes judicials. Segons l'informe elaborat pel col·legi, un 68% dels advocats enquestats asseguren que algun dels seus clients ha renunciat a tirar endavant una causa perquè no podia fer front a les despeses. ORIOL RUSCA, degà de l'Il·lustre Col·legi d'Advocats de Barcelona "Les taxes no poden ser obstatives. O sigui: no pot ser que per culpa de no pagar no es tramiti un procediment." Per tot plegat demanen que es retirin aquestes taxes i que s'incrementi la partida pressupostària dedicada a l'administració de justícia.

Segons dades de l’Il·lustre Col·legi d’Advocats de Barcelona, el 2013 es van obrir prop de vuit milions i mig de processos, dels quals només sis milions es van acabar resolent. Tot i que en la majoria d’àmbits el nombre de litigis va baixar en comparació amb 2012, el volum de feina va augmentar als jutjats socials, que canalitzen molts dels processos judicials derivats de la crisi econòmica. Al social, hi ha un 88% d’assumptes pendents de resoldre.

Tot i això, les dades apunten que en la resta d’àmbits la taxa de resolució d’assumptes ha millorat, sobretot als jutjats penals, que concentren el volum més gran de litigis. Aquests jutjats tenen el percentatge de causes pendents de resoldre més baix de tots.

Les taxes judicials, una barrera

Segons els responsables de l’ICAB, un altre problema que afronta la justícia són les taxes judicials, que asseguren que en alguns casos suposen un obstacle per accedir als jutjats. De fet, l’informe elaborat pel col·legi apunta que el 68% dels advocats enquestats asseguren que algun dels seus clients ha renunciat a tirar endavant una causa per aquest motiu, ja que no podia fer front a les despeses. Per tot plegat demanen que es retirin aquestes taxes i que s’incrementi la partida pressupostària dedicada a l’Administració de justícia.

Manca de modernització

Els advocats també han detectat altres mancances en el sistema judicial, un sistema que consideren que caldria reformar i modernitzar. Una de les qüestions que consideren prioritàries és la introducció de les noves tecnologies, que creuen que facilitaria molt la tasca als jutges i advocats i que al mateix temps serviria per agilitzar i abaratir els processos. El degà de l’ICAB, Oriol Rusca, ha remarcat que “aquesta administració, essencial per al funcionament de l’Estat i l’única administració amb què pots parar els peus i pots controlar les lleis de l’Estat, encara va amb tampons de goma, fulls de paper i anar passant els papers d’un lloc a l’altre a mà”.

D’altra banda, els advocats enquestats també han volgut posar èmfasi en la necessitat d’introduir millores organitzatives al sistema. Prova d’això, diuen, és que el 62% de judicis que se suspenen es cancel·len per causes d’aquest tipus, com la manca de notificació o citació d’alguns dels qui han de comparèixer al jutjat.