Segons la Generalitat, amb aquesta mesura es redueix cada any la despesa energètica generada per la il·luminació artificial. El canvi suposa un estalvi d’entre cinc i sis euros per llar a Catalunya, uns 15 milions d’euros en total.

Aquesta pràctica s’ha estès fins a una vuitantena de països d’arreu del món des de 1974, moment en què es va produir la primera crisi del petroli. Davant d’aquesta situació, alguns estats van decidir avançar els rellotges durant la temporada d’estiu per aprofitar la llum solar i consumir menys electricitat. La normativa s’aplica a la Unió Europea des de 1981, i es renova cada quatre anys, mentre que l’ordenament jurídic espanyol va incorporar-la al Reial decret 236/2002 de l’1 de març.

Per tant, per adaptar el rellotge a l’horari d’estiu, s’avança una hora l’últim diumenge de març, mentre que el darrer diumenge d’octubre cal endarrerir-lo, per tornar a l’horari d’hivern.