El centre tecnològic Eurecat treballa per avançar escenaris amb la màxima antelació amb el projecte Proceed, que pot predir la situació epidemiològica de la covid-19 a quatre setmanes vista amb un índex d’error inferior al 2 %. Així ho ha explicat el director de la Unitat Digital Health d’Eurecat, Felip Miralles, al programa ‘reset’, de betevé.

El Proceed es basa en les “dades de les aigües residuals, dades epidemiològiques, dades dels centres de salut i dades de mobilitat de les persones“, ha assegurat Miralles, “però també de les xarxes socials i, fins i tot, ambientals i meteorològiques“. Amb tota aquesta informació han desenvolupat “uns models basats en intel·ligència artificial, que ens permeten donar una predicció de què passarà en les properes quatre setmanes quant a la incidència del virus, el nivell de contagi i els ingressos hospitalaris“.

Com a fonts principals tenim dades epidemiològiques, clíniques, de mobilitat de les persones, d’aigües residuals, però també dades de les xarxes socials, ambientals i meteorològiques”
Felip Miralles, director de la Unitat Digital Health d’Eurecat

A disposició de les autoritats sanitàries

Aquest sistema, que es va començar a desenvolupar el mes d’agost i que s’ha validat durant el primer trimestre, té “unes taxes d’error molt baixes, per sota del 2 %“, segons Miralles. El director de la Unitat Digital Health d’Eurecat ha afirmat que, per tant, les dades que ofereix “són útils” i que les autoritats sanitàries “podran començar a utilitzar-les” ben aviat, un cop hagin desenvolupat “una eina de visualització que permetrà interactuar amb els models a temps real“. A més, s’hi introduiran també dades sobre el procés de vacunació i sobre les diverses variants del coronavirus, la qual cosa farà que el “poder predictiu” respecte als escenaris futurs sigui “molt important“.

El poder predictiu de les aigües residuals

El precursor del Proceed és el Sarsaigua, un visor web que permet consultar l’estat actual de la circulació del virus en diferents municipis de Catalunya, pel que fa a les dades extretes de l’anàlisi de l’aigua residual. Hi ha 56 punts arreu del país en què, segons Miralles, “es veu la càrrega viral que hi ha a cadascun“, la qual cosa permet afirmar que, en les darreres setmanes, “hi ha hagut una evolució cap a pitjor“. El responsable d’Eurecat assegura que “les aigües residuals tenen un cert poder predictiu perquè abans apareixen les restes del virus a les clavegueres que no apareixen els símptomes i la gent comença a anar als centres perquè els facin la PCR“.