Són alumnes del cicle formatiu d'hosteleria, una de les set professions que el proper curs participaran al projecte que impulsa la formació professional dual. Es tracta d'una modalitat d'estudi que permetrà fer pràctiques remunerades a 500 alumnes de la ciutat i que pretén garantir el lloc de treball un cop finalitzats els estudis. Per aconseguir-ho, l'Ajuntament ha previst incentius que animin les empreses a participar en aquest projecte. GERARD ARDANUY, regidor d'Educació i Universitats "Per una banda, seleccionant estudiants que s'incorporin a l'estructura municipal, per altra, incorporant modificacions de les condicions tècnics dels concursos públics que incorporin els contractes d'aquests alumnes. En cap cas seran contractes de substitucions, seran contractes de formació." Des del consistori es desenvolupen iniciatives per detectar les necessitats del mercat laboral, fomentar la relació entre empreses i centres formatius i augmentar les places de pràctiques remunerades. El curs passat ja es va fer una primera prova amb 60 alumnes i els resultats van ser molt bons. La Formació Professional Dual combina 100 hores de pràctiques amb 100 hores al centre de formació perquè els alumnes puguin treballar mentre estudien. L'Ajuntament hi ha invertit prop d'un milió i mig d'euros.

L’impuls de la formació professional dual s’emmarca dins el Pla d’actuació municipal 2011-2015, en què es preveuen diverses accions que tenen com a objectiu enfortir els cicles formatius de la ciutat. Fins a 11 centres educatius de la ciutat formaran part d’aquest projecte, que impulsarà una nova modalitat d’estudi en set àmbits professionals diferents.

El projecte va destinat als alumnes de cicles formatius de grau mitjà i superior i té previst establir convenis de col·laboració amb empreses o institucions. El consistori introduirà mesures que ajudin a incentivar la participació de les empreses que col·laborin en l’FP dual, una modalitat que implica que l’alumnat rebi part de la seva formació en el centre educatiu i part en l’empresa de forma remunerada. De fet, els alumnes combinaran 100 hores pràctiques amb 100 hores d’estudi al centre, concretament sis hores diàries en total. D’aquesta manera, els estudiants podran treballar sense deixar d’estudiar.

Els estudiants podran treballar en dependències i serveis de l’Ajuntament així com en empreses o institucions públiques i privades que gestionen serveis municipals. A més, es pretén incentivar l’ocupació juvenil un cop finalitzin els estudis.

Pel que fa als centres, hi participen l’Institut Escola del Treball, Institut Poble Nou, Institut Lluïsa Cura, Institut Rubió i Tudurí, Institut Mare de Déu de la Mercè, Institut Ferran Tallada, Institut Narcís Monturiol, Institut Salvador Seguí, ETP Xavier, ETP Clot i Escola Sagrat Cor – Sarrià.