Les banderes blaves ja onejen a totes les platges de la ciutat . Aquest matí, els operaris les han anat col·locant a tot el litoral. Es tracta d'un distintiu que atorga la Fundació Europea d'Educació Ambiental i que acredita la netedat de l'aigua i la sorra, l'accessibilitat, l'absència de vehicles circulant, i els serveis de senyalització. Aquest és el segon any consecutiu que les 8 platges de la ciutat l'aconsegueixen. Des de 2006 fins a 2009, només van obtenir l'acreditació cinc platges. A partir de 2010 i fins el 2012 en van ser sis. Ara, per segon any s'han premiat totes. Segons l'Ajuntament, la majoria dels barcelonins valoren la qualitat del litoral i recorden que anualment, visiten les platges 3 milions i mig de persones. JOAN PUIGDOLLERS, regidor de Medi Ambient "La satisfacció dels barcelonins per la recuperació de la façana litoral de Barcelona i l'ús de les platges és diària, no cal dir-ho, a l'estiu, però també al llarg de tot l'any. Nosaltres ens sentim molt reconeguts pels ciutadans de Barcelona respecte la qualitat de les nostres platges." Aquest any, per primera vegada també ha obtingut premi el Centre de la Platja. Ha estat guardonat amb el distintiu de Centre Blau, per promocionar activitats relacionades amb els ecosistemes litorals.

La bandera blava a les platges funciona com un distintiu de qualitat que valora la netedat de l’aigua i la sorra, la facilitat d’accés a la platja, l’absència de vehicles, els serveis, la senyalització i les campanyes d’educació ambiental. Les platges barcelonines van rebre totes la bandera blava per primera vegada l’estiu passat.

El litoral barceloní, a més, està reconegut per la certificació ISO 14.001 sobre aspectes com la qualitat del medi ambient, la gestió de residus o els limitadors acústics des de 2003. A més, el Centre de la Platja ha estat reconegut amb el distintiu Centre Blau per les activitats d’educació i desenvolupament sostenible del medi ambient.

La bandera blava

Les primeres banderes blaves es van començar a atorgar l’any 1985 a França per premiar la qualitat d’algunes platges del litoral francès. Dos anys més tard, amb motiu de l’Any Europeu del Medi Ambient, es va estendre la iniciativa a les platges europees. L’any 2001, l’abans anomenada Fundació d’Educació Ambiental Europea es va convertir en l’organització global que és actualment. La FEE ha atorgat enguany més de 4.000 banderes blaves, 89 a Catalunya, una menys que el 2013.