La plaça de la Trinitat, al barri de la Trinitat Vella, ja està gairebé enllestida per ser inaugurada aquest dimarts. La reforma s’ha fet per aconseguir un espai més ampli i amable per al vianant, ja que ha reduït el trànsit rodat a la zona. L’Ajuntament ha fet aquesta actuació, invertint-hi 1,2 milions d’euros, amb la intenció de promoure la plaça com a punt neuràlgic del barri i un punt de trobada per als veïns.

Tot i això, no tot el veïnat està satisfet amb la remodelació, ja que continuen havent-hi esglaons i també s’ha reduït la zona de joc infantil. Ara bé, segons el consistori, s’han reduït les barreres arquitectòniques, com ara les grades, fent de la plaça un espai amb un únic nivell i les escales que s’hi han col·locat són per destacar la façana de la parròquia de la Santíssima Trinitat.