Què creieu que cal perquè Barcelona sigui una ciutat més neta? Al darrer Codi de barris de la temporada tractarem a fons la neteja de la nostra ciutat.