L’Escola Baró de Viver va iniciar fa dos cursos el procés per reformar el pati. La comunitat educativa del centre, amb la col·laboració de les cooperatives Coeducació i Col·lectiu Punt 6, han fet una diagnosi i una transformació de l’espai en clau de gènere. A través de la incorporació de nous elements per al lleure, el projecte Patis coeducatius també pretén influir en l’educació.

Generar noves dinàmiques de lleure

El pati de l’Escola Baró de Viver té ara un sorral, una corda i fustes per fer equilibris, una zona verda de plantes aromàtiques, una cúpula de vímet i un rocòdrom. Són elements naturals que s’han incorporat al pati amb els quals, segons explica Adriana Ciocoletto, membre del Col·lectiu Punt 6, es vol reequilibrar la tranquil·litat i la naturalesa de l’espai i diversificar el moviment dels infants.

De fet, la reforma s’ha pensat per trencar amb la segregació de gènere i d’edat i la jerarquització dels espais i les activitats que s’hi feien. “El canvi físic ha generat noves dinàmiques i ha diversificat el joc. Hi ha més barreja de gènere i d’edats i s’hi poden moure lliurement per l’espai”, explica Alba González, de Coeducació. De fet, dos dies a la setmana, els alumnes de primària poden barrejar-se entre els dos patis que té l’escola. A banda, hi ha l’espai per a infantil.

Treball a l’aula

El projecte Patis Coeducatius, però, no és només un canvi físic de l’espai de lleure de l’escola. Segons les cooperatives que han liderat el procés, la mirada de gènere s’ha treballat prèviament amb la comunitat educativa i s’ha de traspassar a l’aula. “S’ha de treballar els conflictes i les creences que es té sobre el pati i que volem que hi passi. El pati és l’inici per canviar-ho tot”, diu González. “Les actuacions físiques han tenir l’acompanyament del professorat i els monitors perquè es busca un canvi en l’educació“, afegeix Ciocoletto.

Participació de la comunitat

El procés de refer el pati de l’Escola Baró de Viver també ha comptat amb la implicació de les famílies. A través d’una comissió de famílies, professors i personal no docent, s’ha reflexionat com volien els patis amb una mirada més feminista i coeducativa. També han participat en el disseny i col·locació dels nous elements. Tomàs Arroyo, cap d’estudis de l’Escola Baró de Viver, diu que la comissió continuarà els propers cursos per seguir treballant aquests aspectes.

Les cooperatives Coeducació i Col·lectiu Punt 6 també han conduit la transformació del pati de l’Escola Drassanes. A més, aquest projecte de Patis coeducatius ha rebut el Premi Ciutat de Barcelona d’Educació 2018.