Fa 25 anys que atenen persones amb paràlisi cerebral i afectacions similars i enguany ho celebren amb diferents activitats, entre les quals una exposició que recull la història del Centre Ocupacional Esclat 2 al Guinardó. Hi assisteixen cada dia una quarantena d’usuaris que, de nou del matí a cinc de la tarda, fan diferents tallers relacionats amb la informàtica, els treballs manuals o la cultura.

Esclat 2, 25 anys al Guinardó

L’objectiu és ajudar els usuaris a desenvolupar les seves capacitats i treballar en el seu projecte de vida. També, aconseguir la normalització plena del col·lectiu. Per això, més de quaranta persones amb paràlisi cerebral i afectacions similars assisteixen diàriament al Centre Ocupacional Esclat 2 del Guinardó. Són persones adultes que continuen amb el seu desenvolupament social i laboral un cop finalitzada l’etapa formativa.

A banda dels tallers, també treballen aspectes com la logopèdia o l’estimulació multisensorial. El servei que s’ofereix ha anat evolucionant. Actualment, la idea és que els usuaris descobreixin quines activitats els agrada més fer i se centrin a desenvolupar les capacitats necessàries per realitzar-les. Des d’Esclat 2 expliquen que de cara el futur tenen previst treballar d’una manera més transversal amb la resta d’equipaments d’Esclat que hi ha Barcelona, com l’escola, la residència o el centre especial de treball, entre d’altres, així com altres serveis i entitats del sector.