passatge Marimon

Aquest octubre començaran les obres per reurbanitzar el passatge de Marimon, a Sarrià-Sant Gervasi, que es convertirà en una plataforma única que prioritzarà el vianant. El projecte s’ha aprovat inicialment a la Comissió de Govern i vol donar protagonisme als desplaçaments a peu, al verd, als usos veïnals i també millorar l’accessibilitat.

Les obres tenen un pressupost de 851.000 euros i el consistori preveu que les obres s’acabin el maig del 2023.

S’eliminen les places d’aparcament a la calçada

Les obres convertiran el carrer en una plataforma única, amb un paviment de llamborda de formigó prefabricat, i s‘eliminaran les dues voreres estretes que hi ha actualment. Tampoc no hi haurà l’actual filera d’aparcaments al costat Besòs del carrer, ni la de motos del costat Llobregat. A més, s’inclouran arbres en una sola línia amb escocells de grans dimensions.

Imatge virtual de la reurbanització del passatge de Marimon