La satisfacció vital dels infants de la ciutat de Barcelona ha baixat amb la pandèmia. Així ho mostra l’Enquesta de benestar subjectiu de la infància que ha fet l’Institut Infància i Adolescència a nens i nenes d’entre 10 i 11 anys. La puntuació mitjana de la satisfacció global dels alumnes de 5è i 6è de primària ha caigut tres dècimes, passant de 9 sobre 10 el 2017 a 8,7 el 2021.

El 2017 el 69 % dels infants de Barcelona estaven molt satisfets amb la seva vida i quatre anys després i amb una pandèmia pel mig, la xifra ha caigut fins al 60 %. El descens de “molt satisfets” ha fet pujar el de “bastant satisfets” del 23 al 29 %, i també ha pujat el nombre d’infants que se senten poc o gens satisfets, que passa del 8 al 10 %. Aquest 10 % equival a uns 2.600 nens de la ciutat d’entre 10 i 11 anys, que tot indica, podrien estar patint problemes importants a la seva vida.

La soledat afecta més del 12 % dels infants

Un altre factor que ha fet palès el qüestionari és que un 12,5 % dels infants se senten sols habitualment. Una dada que va vinculada directament al context econòmic de l’infant, ja que hi ha el doble d’infants que se senten sols en una situació familiar de baix poder adquisitiu que en una bona situació econòmica. A banda, també s’ha vist que dins d’aquest 12,5 % d’infants que se senten sols, hi ha més nenes que nens: 15,5 % enfront un 9,8 %.

La meitat dels nens de 10 i 11 anys ja té mòbil

L’enquesta també revela noves dades que no recollia la del 2017, per exemple, pel que fa a l‘ús de les noves tecnologies. Per una banda destaca que el 47,5 % dels nens de 10 i 11 anys ja tenen telèfon mòbil i en fa un ús intensiu. Tant, que fins i tot, tres de cada quatre, admeten tenir problemes per deixar-ho d’utilitzar i pensen que l’haurien d’utilitzar menys.

Les dades s’utilitzaran en tallers participatius

Les respostes han mostrat que l’àmbit que contribueix més amb la satisfacció amb la vida és la seguretat personal, seguit de la satisfacció amb la família i la satisfacció amb el propi cos. Per altra banda també s’ha vist que passar temps de qualitat amb la família i amb els amics i fer coses a l’aire lliure són experiències essencials per a la satisfacció de l’infant. Les activitats a l’aire lliure s’haurien pogut veure reduïdes durant la pandèmia i d’aquí podria venir part de la davallada de la satisfacció global respecte de fa quatre anys.

L’enquesta es va fer la tardor de 2021 a 5000 infants d’escoles de Barcelona de manera aleatòria, en el marc del programa de recerca i participació infantil Parlen els nens i nenes. Les dades serviran com a base per fer tallers participatius als centres escolars amb l’objectiu que els mateixos alumnes n’interpretin els resultats i facin propostes per millorar el seu benestar.