Perdre l’olfacte ha estat un dels símptomes que, des de l’inici de la pandèmia, ha fet saltar les alarmes en relació a poder estar contagiat de coronavirus. Diversos estudis evidencien, però, que un de cada cinc catalans està afectat per una pèrdua parcial de l’olfacte i que, un de cada 300, en tenen una pèrdua total, coneguda com a anòsmia. Les causes més habituals són els traumatismes, les malalties víriques, com la covid-19, i les patologies nasusinusals.

entrenament olfactiu hospital clinic

Tot i que, ara per ara, no hi ha cap tractament farmacològic efectiu per tal de poder recuperar l’olfacte perdut per causes virals o traumàtiques, actualment hi ha mètodes que ajuden les persones afectades a entrenar-lo per tal de recuperar aquest sentit més ràpidament: és el que s’anomena entrenament olfactiu. “Durant l’entrenament exposem la persona a olors que coneix, durant uns cinc o deu segons. Encara que no percebis l’olor, has de mirar de recordar-lo”, ha explicat Joaquim Mullol, director Unitat Neurologia i olfacte Hospital Clínic. El doctor Mullol aconsella fer l’entrenament olfactiu, cinc minuts al dia, durant aproximadament tres mesos. El mètode estimula el procés natural de regeneració. Ara per ara, no hi ha cap tractament farmacològic efectiu que faci aquesta funció.

Mostra per entrenament olfactiu

Per a aquest tractament, existeixen lots especials, amb olors determinades. Tot i això, també es pot fer amb altres olors d’objectes o aliments que es tinguin a casa com per exemple fruites com el plàtan, el cafè o la xocolata.

La pèrdua d’olfacte afecta la qualitat de vida

Segons els experts, la pèrdua de l’olfacte té un gran impacte en la qualitat de vida. Pot provocar problemes de nutrició, sobretot en persones grans, i afectar alguns aspectes psicològics o emocionals que ens facin sentir malament. D’altra banda, pot causar problemes a l’hora d’identificar substàncies químiques, com per exemple el gas natural o butà.