La remodelació de Pere IV seguirà el mateix criteri que s’ha aplicat al primer tram, ja finalitzat, entre els carrers de Roc Boronat i Bilbao. Una actuació que, segons el regidor de Sant Martí, Josep Maria Montaner, han estat d’èxit perquè hi ha menys soroll, menys contaminació i, per tant, diu, ha millorat la qualitat de vida.

Pel que fa al nou tram on s’està actuant, la calçada, que ara té quatre carrils de circulació de doble sentit, passarà a tenir un únic vial en sentit Besòs, i un altre de serveis destinat a zones de càrrega i aparcament de motos.  A més, també s’hi implantarà un carril bici bidireccional segregat.

La reforma permetrà ampliar notablement les voreres d’aquest eix: la del costat muntanya farà uns 15 metres d’ample, i la del costat mar, prop de sis metres. Precisament, una de les reivindicacions veïnals des de feia anys era posar remei als desnivells de la calçada que dificultaven tant el pas de vianants com de vehicles. Aquest guany d’espai per als vianants es completarà amb nou mobiliari, com ara bancs als marges de les voreres i arbrat, entre els quals hi haurà til·lers donant continuïtat a tot l’eix.

Afectacions durant les obres

A partir d’aquest dissabte només es podrà circular en sentit Besòs entre els carrers de Josep Pla i la rambla de Prim

. També es tallarà el carrer de Puigcerdà, mentre que es mantindran els creuaments de Maresme i Josep Pla.

La reforma també afectarà el transport públic. La parade de bus entre el carrer de Puigcerdà i el de Maresme en sentit centre de Barcelona quedarà anul·lada definitivament, i el bus es desviarà per la rambla de Prim i Cristòbal de Moura. En canvi, la circulació de busos en sentit Besòs es mantindrà durant les obres.