El govern municipal vol reordenar les benzineres a la ciutat i per això farà un pla especial urbanístic per redefinir les condicions que han de complir. Mentre es redacti l’ordenació, no s’atorgaran llicències per construir-ne de noves ni ampliar les actuals.

La moratòria de llicències s’ha publicat aquest divendres al Butlletó oficial de la província, de manera que ja és vigent. La suspensió afecta tota la ciutat amb l’excepció dels sòls industrials de la Zona Franca, la Verneda industrial, el Torrent d’Estadella i el Bon Pastor i la zona portuària, sempre que la instal·lació quedi a almenys 100 metres d’equipaments i habitatges.

El govern municipal ha explicat que la llei actual permet implantar aquests establiments “sense excessives dificultats i sense tenir en compte l’entorn urbà on s’ubiquen” i sense diferenciar si s’instal·la en una zona industrial o en una espai residencial o proper a equipaments. L’Ajuntament considera que es tracta d’una activitat que genera molèsties com soroll, olors i trànsit de vehicles i que per això cal fer modificacions que permetin “preservar el descans dels veïns”.

Els veïns del Besòs i el Maresme, els més crítics amb les benzineres

Les reiterades queixes veïnals ja havien fet que el govern municipal es plantegés canviar la normativa, però fins ara no s’havia posat en marxa el procediment. De fet, des de l’AV del Maresme lamenten que la mesura hagi trigat tant en arribar i denuncien que s’havien projectat benzineres en espais on hi havien d’anar equipaments. Finalment, l’acord es va prendre a la Comissió d’Ecologia, Urbanisme i Mobilitat del 14 de març passat. Segons el govern de Colau, el pla “tindrà en compte diferents paràmetres com l’entorn urbà, la seva funcionalitat i la seva proximitat amb equipaments ciutadans”.