El centre tecnològic Eurecat ha estudiat durant els últims tres cursos 458 alumnes de tres assignatures diferents de la Universitat Autònoma de Madrid. Tot i que el professorat, el temari i la metodologia han estat els mateixos, durant el confinament pel coronavirus les notes han pujat entre un i dos punts sobre 10. També ha crescut el percentatge d’aprovats i el nombre d’alumnes que s’han presentat a les proves.

La investigadora Laia Subirats apunta que la causa d’aquesta millora es troba tant en l’alumnat com en el professorat. “Els estudiants estan més motivats i treballen de manera més continuada i els professors també mostren més interès”, afirma.

Per exemple, els estudiants de l’assignatura d’informàtica aplicada han fet més proves durant el confinament. Així doncs, les activitats d’avaluació del curs 2019-2020 són cinc vegades superiors a les dels dos cursos anteriors. En el cas dels alumnes de metabolisme, no han fet més tasques respecte als anys anteriors, però sí que ha millorat el percentatge d’aprovats en les dues últimes activitats avaluables. Si en els cursos 2017-2018 i 2018-2019 van aprovar entre un 75 i un 80 % dels estudiants, enguany han estat més del 95 %.

Darrere de la motivació dels estudiants, els investigadors hi han trobat motius diversos. “Alguns diuen que no tenen gaire cosa a fer a casa i, per tant, estudien més. Altres diuen que no perden temps amb el transport i, aleshores, tenen més temps per estudiar. Altres també diuen que estan preocupats per la situació laboral”, explica Subirats.

Els resultats de l’estudi refermen la idea dels investigadors: les plataformes en línia en l’àmbit acadèmic tenen un efecte positiu i són el futur.