(ACN) Aquest divendres entra en vigor la Llei orgànica de regulació l’eutanàsia que permet la mort assistida i converteix l’Estat en el sisè país que la legalitza (per darrere d’Holanda, Bèlgica, Luxemburg, el Canadà i Colòmbia). La norma estableix un procediment a través del qual el pacient pot demanar que se li apliqui l’eutanàsia tant en centres hospitalaris com a casa. Ho podran demanar els majors d’edat que pateixin una malaltia greu, crònica, invalidant o incurable en situacions associades a un “patiment físic o psíquic constant i intolerable” i quan, a més, existeixi la “seguretat” o una gran probabilitat que no hi hagi capacitat de cura o millora.

El Ministeri de Sanitat ha tingut contacte continu i reunions setmanals amb les comunitats autònomes per donar suport a la implementació de la llei. Fruit d’això s’han creat dos documents de referència: el Protocol per la valoració de la incapacitat de fet, que va ser aprovat dimecres pel Consell Interterritorial del Sistema Nacional de Salut, i el Manual de bones pràctiques, que s’està acabant de revisar.

Recomanacions als metges per valorar la situació d’incapacitat

El primer text pretén establir un conjunt de recomanacions que ajudin els metges responsables a valorar la situació d’incapacitat dels pacients que demanin ajuda per morir. La valoració de la incapacitat correspon al metge responsable, que haurà de partir de la presumpció de capacitat del pacient per decidir sobre la seva pròpia vida. Aquesta valoració començarà amb una entrevista clínica, en la qual el facultatiu responsable valorarà la capacitat de comprensió, el raonament i la voluntat del pacient.

El Manual de bones pràctiques recomana medicaments a administrar

En canvi, el Manual de bones pràctiques preveu aspectes essencials com les recomanacions sobre els medicaments a administrar per tal que la prestació es faci de forma homogènia i inclou models dels principals documents necessaris per al desenvolupament del procés com el formulari de sol·licitud, la fulla d’informació sobre l’eutanàsia, el consentiment informat o les recomanacions per l’exercici de l’objecció de consciència pels professionals sanitaris.

Paral·lelament, la Comissió de Formació Continuada dels professionals sanitaris, adscrita a la Comissió de Recursos Humans, està treballant amb les comunitats autònomes en la coordinació de l’oferta de formació continuada específica per als professionals sanitaris. Aquesta formació recollirà tots els aspectes necessaris perquè els professionals sanitaris puguin dur a terme aquesta prestació.